Lurer du på hva du skal utdanne deg til, men er litt usikker på hva du vil bli? Hvis du er flink til å systematisere og tenker analytisk, hvorfor ikke bli organisasjonskonsulent? Det er sikkert flere som lurer på hva det vil si å være en organisasjonskonsulent. Enkelt forklart er en organisasjonskonsulent en person som jobber med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, organisatoriske spørsmål, store og små prosjekter og møtevirksomhet i en organisasjon eller et konsulentfirma. Stillingen finnes i både den offentlige og private sektor. Innen jobben skal organisasjonskonsulenten utrede, planlegge og gjennomføre prosjekter satt av organisasjonen han eller hun jobber for. Det å være en organisasjonskonsulent er ofte en svært varierende jobb, men som regel skal denne personen bistå i organisasjonens daglige administrative oppgaver. Møter du to eller flere organisasjonskonsulenter og spør dem hva deres arbeidsoppgaver er, vil du mest sannsynlig få veldig forskjellige svar. Dette er fordi det er en såpass varierende jobb der arbeidsgiver bestemmer arbeidsoppgavene. Derfor er dette en svært allsidig jobb.

Hva må jeg kunne for å bli organisasjonskonsulent?

For å bli en organisasjonskonsulent må man være flink til å tenke systematisk og analystisk. Du må være flink til å samarbeide med andre, siden jobben ofte går ut på nettopp dette. Det er også en fordel om du er flink til å få de andre ansatte til å samarbeide. I tillegg må du uttrykke deg klart og tydelig både muntlig og skriftlig.

På grunn av disse kravene er det en fordel om du har studert merkantile fag, som for eksempel økonomi, jus, markedsføring eller kommunikasjonsfag. Kunnskap om og kjennskap til bransjen er definitivt et stort pluss som vil være til din favør ved et eventuelt intervju. Dessverre finnes det ikke en enkel utdannelse du kan ta for å bli organisasjonskonsulent, men en kombinasjon av merkantile fag vil definitivt være en fordel.

Hvilken lønn kan jeg forvente meg som organisasjonskonsulent?

Lønnen til en organisasjonskonsulent vil variere alt etter utdanning, erfaring og arbeidsoppgaver i jobben du søker deg til, og ettersom det er såpass stor variasjon i arbeidsoppgaver vil lønnen også variere kraftig. Som oftest vil lønnsnivået ligge på lønnstrinn 32 som i 2007 tilsvarte en minstelønn på 263.500 kr. i året, men de aller fleste vil ligge på et lønnsnivå på mellom 275.000 og 350.000 kr. i året. Har du en særdeles god utdanning eller erfaring kan lønnsnivået stige betydelig. I tillegg vil lønnen også avhenge av om du jobber i privat eller offentlig sektor. Det beste du kan gjøre er å ta kontakt med et fagforbund som jobber med organisasjonskonsulenter, aller helst med samme utdanningsbakgrunn som deg, og høre med dem hva du kan forvente.

Lykke til med valget ditt.